Bernadeta Prandzioch | Dziennik

sobota, 30 sierpnia 2014

Łzy Erosa: wyimki

I
Zakaz nadaje wartość swojemu przedmiotowi. Często w chwili, gdy chcę złamać zakaz, zastanawiam się, czy nie zostałem podstępnie sprowokowany!
Zakaz nadaje swojemu przedmiotowi sens, jakiego zakazana czynność nie miała. Zakaz skłania do transgresji, bez której działanie nie miałoby urzekającego, ponurego światła... Tym, co zniewala, jest przekroczenie zakazu...

II
...szaleństwo jest z natury boskie. Boskie, czyli odrzucające reguły rozumu.

III
To, co nie jest świadome, nie jest ludzkie.

Trzeba nam uznać tę pierwotną konieczność. Być, żyć po ludzku możemy jedynie w meandrach czasu - dopiero całość czasu tworzy i dopełnia ludzkie życie. Świadomość jest na początku bardzo wątła - ze względu na gwałtowne namiętności; wyłania się nieco później wskutek ich wyciszenia. Nie możemy lekceważyć gwałtowności, nie możemy naśmiewać się z wyciszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz